LER 2.0 (1. juli 2023)LER 2.0 1.juli 2023


Den nye LER lov fordre at alle ledningsejere skal have digitaliseret deres ledningsnet senest den 1. juli 2023. Samt kunne besvare en LER graveforespørgsel digitalt inden for 2 timer.


Formålet er at sammenstille et datasæt som automatisk sendes til graveaktør, hvilket du kan læse meget mere om på LER 2.0 hjemmesiden her:

LER 2.0


Alle ledningsejere skal benytte den samme datamodel, og der bliver en række krav til nye opmålinger som skal være opfyldt efter den 1. juli 2023, her kan du se de fleste:

- Nye opmålinger skal udover en X,Y koordinat nu også indeholde en kote(Z).
- Etableringstidspunkt
- Type (kun komponenter)
- Nøjagtighedsklasse (0,25 – 2 m)
- Drift status
- Fareklasse
- Udvendig diameter


Husk at data fra før 1.juli 2023 ikke behøves at opfylde disse krav men blot være digitaliseret.


Geograf Mobile GIS(GMGIS) er forberedt til LER 2.0 med X,Y,Z opmålinger. Læs mere om appen under produkter GMGIS.


Ny automatisk LER 2.0 besvarelse fra Geograf


Inden længe glæder vi os til at præsentere LER 2.0 programmet som sørger for at fremsende ledningsdata automatisk til LER registret med det samme, således at 2 timers reglen overholdes.

Programmet er uafhængigt af dit GIS program, når blot data er placeret i en SQL eller Oracle database. Ligeledes vil det nye program indeholde en smart oversigt, så du altid har overblikket over hvad status er på besvarelserne.

For at blive klar til LER 2.0 skal du også sørge for at jeres gamle og nye data følger den nye datamodel. Det kan vi naturligvis være behjælpelig med.