Kommuner / Regioner

Kommuner og Regioner med fordel benytte offline appén GMGIS til registrering, redigering og indberetning af geografisk objekter (punkter, flader og linjer) med tilhørende data i felten.

Det kan f.eks. være en Kommune der skal registrerer vejtræer og flytte de eksisterende på kortet eller en Region der skal oprette geotekniske boringer eller råstofområder.

De forskellige objekter kan flyttes ved at klikke på ikonet, og de tilhørende data, kan rettes i dataskemaet, som automatisk kommer frem. Det er også muligt at tage et foto af objekter som uploades til serveren sammen med de øvrige data.
Data indberettes/uploades til kontoret/serveren ved at trykke på upload knappen.

Opsætning og vedligeholdelse af lag/data, samt temaer til oprettelse af dataskemaer til de geografiske objekter, gøres i den tilhørende GMGIS konverter & editor. Appén er altid brugbar med alle data og kort offline.

Eksempler på anvendelse af ”GMGIS” offline app:

- Tilsyn/redigering af grønne områder
- Tilsyn/redigering af gadelys
- Skraldespands tømning
- Styring og tilsyn af vejprojekter
- Tracking af ruter fx i forbindelse med vejtilsyn
 
 
Ved at trykke på rediger/indberet ikonet, kan man sætte et punkt, linje eller tegne en flade/polygon i kortet. Her er vis/registrering af en ny skraldespand. Man kan flytte punktet indtil man er tilfreds med placeringen.
 
Når man trykker på den grønne cirkel med √ i foregående billede, fremkommer dette tilhørende data skema automatisk, og man kan nu indtaste/vælge. I dette eksempel, leverandør og indtaste en kommentar. Ligeledes kan der tages et billede. 
 
Her er vist et eksempel på oprettelse af en flade/polygon, hvilket kunne være en klippeplan. 
 
GEOGRAF A/S | CVR: 10418488 | Hejrevang 8, 3450 Allerød  | Tlf.: 4816 6700