GEOGRAF BYGGESAG

Geograf ByggesagKommunikation & samspil
GEOGRAF/Byggesag kan styre hele sagsgangen.

Programmet giver mulighed for en række automatiseringer, oversigter, analyser – ikke mindst grundet koblingen til E&M, GIS, ESDH, BBR, Økonomisystemer og Byg & Miljø(BoM)

Sagsbehandling & styring
Det fanebladsopdelte Datamodul gør det nemt for sagsbehandleren at manøvrere i programmet.

Sagsbehandlerens overblik over sagens aktuelle data, emner der skal indgå i sagsbehandlingen, noter, breve, mv., hvor sagen befinder sig til udtalelse.

Kort & byggesager
I kortet vises alle byggesager med forskellig farve -afhængig af sagens status.

Ved oprettelse af sagen i kortet overføres automatisk en række oplysninger til sagen.

I kortet kan sagsbehandleren hurtigt og nemt få vist byggesager og dispensationer.

Naboorientering sker ved udpegning i kortet. Koblingen til E&M sikrer, at ejerlister bliver indlæst i sagen.

Analyser & rapporter
Der kan udarbejdes diagrammer over antal byggesager pr. uge, måned og kvartal. Endvidere pr. distrikt, byggetyper samt pr. sagsbehandler.

Der kan udarbejdes rapporter for antal byggesager pr. ugen måned, mv., sagsbehandlingstid, dispensationer.

 

Download probuktbladet her. 

GEOGRAF A/S | CVR: 10418488 | Hejrevang 8, 3450 Allerød  | Tlf.: 4816 6700