Automatisk LER-besvarelseMan kan vælge en serviceløsning via hosting på vores server eller selv få installeret
programmet på egen server.

Vi opsætter dine ledingsdata i webprogrammet og programmet kan herefter automatisk fremsende en LER-besvarelse med PDF og 4 digitale formater til graveaktøren.


Inden programmet kan fungerer skal ledningsejeren indtaste forskellige kontaktinfo

og indtegne et interesseområde på LER hjemmesiden.

Alt dette kan GEOGRA være behjælpelig med.


LER-besvarelsen består af en PDF med ledningsnettet, signaturforklaring samt en

generel side med forbehold o.s.v. Ligeledes fremsendes ledningsnettet i 4 digitale

formater: TAB, SHP, DXF og DGN.


For at anvende LER-programmet skal dit ledningsnet naturligvis være digital. Her kan

vi hjælpemd at digitalisere de gamle tegninger, og du kan anvende GMGIS appen til

nye opmålinger med automatisk digitalisering i ønsket format.