APPLIKATIONER

Her på siden kan du se de forskellige applikationer til Geograf Web-GIS.
 
Produkt: Beskrivelse: Produktblad:
Adresse- og matrikelopslag Søgefunktion til adresse og matrikel -
AffaldWeb Interaktiv præsentation af afhentning og køreplan for miljøbilen m.m. -
Ajourfør WebGIS Opdatering af WebGIS-hotel udenom GEOGRAF -
Author Konstruktion og vedligehold af WebGIS kortet -
E&M Opslag Kobling til E&M database, kun intranet -
GartnerplanWeb Interaktiv præsentation af Gartnerplan på Intra-/Internet -
Graveinfo Koordinering af gravearbejder via nettet -
Grundsalg Præsentation af grunde til salg m.m.  -
Grundsalg, adm. via nettet Grundsalg med administration via nettet -
Hvad Gælder for Ejendommen Udvalgte informationer pr. ejendom -
Hvad Gælder for Mig Udvalgte informationer pr. adresse -
HvadGælderHer Udvalgt informationer for et givent punkt i kortet -
Kortudsnit i raster Kortudsnit i rasterformat -
Kortudsnit med objekt Kortudsnit med zoom til et givent objekt -
Kortudsnit med tema Kortudsnit med et givent tema vist -
Lednings- og GraveInfoWeb Interaktiv præsentation af ledninger og graveprojekter på Internettet -
Link til objekt Link der åbner kort og zoomer ind til et givent objekt -
Link til tema Link til kort med tema, f.eks. lokalplaner
Plan WebGIS Opdatering af plan-temaer på WebGIS-hotel udenom GEOGRAF -
PlanWeb Interaktiv præsentation af Kommuneplan på Intra-/Internet -
RedLine Skriv og tegn objekter på kort -
Ret data Ret udvalgt information for udpeget objekt i kortet -
Se data Se udvalgt information for udpeget objekt i kortet -
Temastyring Opsætning af web-side til visning af GIS-temaer -
Tæller Log af besøgende på kortsiden -
Udvidet printfunktion Fast målforhold, nordpil samt hovedoplysninger på dansk -
WebGIS Opdatering af temaer i WebGIS-hotel udenom GEOGRAF -
Zoominfo Automatisk pop-up for temaer, der kun er synlige i et givet zoomniveau -
GEOGRAF A/S | CVR: 10418488 | Hejrevang 8, 3450 Allerød  | Tlf.: 4816 6700