APPLIKATIONER

Her på siden kan du se de forskellige applikationer til MapInfo. Du har samtidig mulighed for at hente produktbladene til de enkelte applikationer ved at klikke på "Download".
 
Download
Produkt: Beskrivelse: Produktblad:
ACAD Udskæring og indlæsning af kortudsnit til brug i AutoCAD Download
AdrAjourBBR Adresseajourføring til ny BBR Download
Byggesag Byggesagsstyring, indlæsning fra E&M, kobling til MapInfo m.m. Download
BygNr. Redigering af bygningsnumre (BBR numre)  -
DAI Arbejd med data fra DAI i MapInfo Download 
DanDAS Ind- og udlæsning af DanDAS- eller DAS-data Download
DOK Tilknytning af dokumenter, URL-adr. m.m. til samme objekt  -
E&M Opslag Direkte opslag i Ejendoms- og Miljødatabasen med eller uden MapInfo Download
GrønPleje Håndtering grønne områder og -elementer Download
HvadGælderHer Udvalgt informationer for et givent punkt i kortet Download
Ledning Ledningregistrering i MapInfo -
LER Konvertering af forsyningsområder fra MapInfo til LER (LedningsEjerRegistret) Download
Manager Metadata Administrationsværktøj til registrering og håndtering af MapInfo-temaer Download
Autoplot Automatiseret masseudplotning  
OPSLAG  Adresse- matrikel søgning Download
Plan Kommune- og Lokalplanlægning Download
ProjektionKonvertering (Euref89) Konvertering frem og tilbage mellem projektioner - fx fra Syst34 til Euref89 Download
ROSY Indlæsning af ROSY-data til vejmidtekort      
Skiltedatabase Vejskilte i MapInfo
StedfæstGML Stedfæst til tinglysning Download       
VEJMAN Indlæsning af VEJMAN-data til vejmidtekort Download
GEOGRAF A/S | CVR: 10418488 | Hejrevang 8, 3450 Allerød  | Tlf.: 4816 6700