MapInfo DAI

2017-08-15 10:05
Miljøportalen har valgt at flytte en række lag over i det der hedder Naturdatabasen. Disse kan derfor ikke længere redigeres, ved hjælp af deres WebService. Da Geografs MapInfo DAI modul benytter webservicen til at redigere Miljøportalens data, vil de derfor ikke længere kunne redigeres, og forsøger man på det vil det give fejl. Ved næste opdatering af MapInfo DAI vil følgende lag derfor være tager ud:

Lag navn Temakode og fulde navn
ARTSFUND_FL 2034 Artsfund, flader
ARTSFUND_LN
2035 Artsfund, linjer
ARTSFUND_PKT 2036 Artsfund, punkter
BESIGTIGELSE_FL 2015 Besigtigelse, flader
BESIGTIGELSE_LN 2016 Besigtigelse, linjer
BESIGTIGELSE_PKT 2017 Besigtigelse, punkter
DEVANO_DOK_FELTER 2027 DEVANO dokumentationsfelter
DEVANO_KORTLAEGNING 2026 DEVANO kortlægning
FUGLEOVERVAAGNING_FL 2028 Fugleovervågning, flader
FUGLEOVERVAAGNING_LN 2029 Fugleovervågning, linjer
FUGLEOVERVAAGNING_PKT 2030 Fugleovervågning, punkter
INDSATSIMR 2106 Indsatsområder
DKJORD_NUANCERING 2051 Jordforurening Nuancering
DKJORD_LOKALISERET 2045 Jordforurening Lokaliseret
DKJORD_PROJEKTFASER 2050 Jordforurening Projektfaser
DKJORD_UEK 2049 Jordforurening Udgået efter kortlægning
DKJORD_UFK 2048 Jordforurening Udgået før kortlægning
DKJORD_V1 2046 Jordforurening V1
DKJORD_V2 2047 Jordforurening V2
NOVANA_ARTFUND_FL 2023 NOVANA artsovervågning, flader
NOVANA_ARTSFUND_LN 2024 NOVANA artsovervågning, linjer
NOVANA_ARTSFUND_PKT 2025 NOVANA artsovervågning, punkter
NOVANA_PROEVEFELTER 2022 NOVANA prøvefelter
NOVANA_STATIONER 2021 NOVANA stationer
regnbet_udledning_maal 2082 R.B.U. (Målested)
regnbet_udledning 2081 R.B.U. (Udledningspunkt)
renseanlæg 2088 Renseanlæg
renseanlaeg_maal 2089 Renseanlæg (Målested)
BESIGTIGELSE_FL_STAT 2083 Statslige besigtigelser til §3-projektet
HABITATNATUR 2091 Habitatnatur
akvakultur_udl 2088 Renseanlæg, udledningspunkt
akvakultur_maal 2089 Renseanlæg, målested

Næste udgave af MapInfo DAI forventes at blive frigivet i midten af August måned.
GEOGRAF A/S | CVR: 10418488 | Hejrevang 8, 3450 Allerød  | Tlf.: 4816 6700